AutoCad till iPhone, iPad och Mac

Nu kommer AutoCad till Mac igen. 1992 fanns programmet på Mac senast, men då var intresset inte tillräckligt stort. Men i slutet av Oktober detta år ska det finnas tillgängligt igen.

Mycket intressant är att det också ska komma en version för iPhone, iPad och iPod Touch. Denna version är kallad AutoCad WS, i denna ska man kunna redigera, granska och dela dokument gjorda i AutoCad.

Mac-versionen kommer att kosta en bra slant. Men iOS-versionen kommer att vara gratis.

August 31st, 2010|Categories: iPad, iPhone, Nyheter, Program|

One Comment

  1. www.iphoneinfo.se March 17, 2011 at 11:59

    Autocad till iphone ipad och mac.. Amazing 🙂

Comments are closed.